БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Круша

Pyrus

Описание и отличителни особености на род Круша

Листопадни дървета. Цветовете са събрани в щитовидни съцветия. Тичинките са с червеновиолетови прашници. Стълбчетата са 5, до основата си са свободни (не са сраснали).


Списък на видовете от род Круша, включени в сайта

Бадемовидна круша - Pyrus amygdaliformis

Дива круша - Pyrus pyrasterEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net