БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бадемовидна круша

Pyrus amygdaliformis

Снимки на Бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis)

Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis Pyrus amygdaliformis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бадемовидна круша, Бадемолистна круша.


Латинско име

Pyrus amygdaliformis Vill. - чете се "пирус амигдалиформис".


Природозащитен статут и заплахи

Бадемовидната круша НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Бадемовидната круша е листопадно дърво, достигащо височина до 6 m. Листата са с ланцетна или тясноелептична форма. Възрастните листа отдолу са голи или слабовлакнести. Цъфти април-май[1].


Местообитание

По баирите и храсталаците[2].


Разпространение в България

Установен е в почти цялата страна. От 0 до към 1200 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Pyrus amygdaliformis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net