БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дива круша

Pyrus pyraster

Снимки на Дива круша (Pyrus pyraster)

Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дива круша, Дива трънлива круша, Обикновена круша. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Pyrus pyraster Burgsd. - чете се "пи́рус пира́стер"1.

Burgsd. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е немският лесничей Friedrich August Ludwig von Burgsdorff (1747 – 1802). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.

Среща се и под името Pyrus communis L. - чете се "пи́рус комму́нис"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дивата круша е листопадно дърво. Короната е кълбовидна или широкопирамидална. Стъблото 8-20 м високо, силно разклонено, с гъсти, преплетени, изправени или наведени, сиви или кафяви клонки. По младите клонки (удължени и скъсени) често се наблюдават шиловидно заострени бодли. Пъпките остри, голи, с по 5-8 люспи. Листата дребни, 2,5-7 см дълги и 2-5 см широки, елиптични, яйцевидни или закръглени, тънки, в основата закръглени, отсечени или леко сърцевидни, на върха тъпи или от късо заострени, целокрайни изцяло или само към върха назъбени, отначало мъхнати, по-късно възголи или голи, на горната страна тъмнозелени, лъскави, отдолу светлозелени. Листните дръжки тънки, 2-7 см дълги. Цветовете 2,5-3 см в диаметър, по 6-9 в щитовидни съцветия. Цветното легло (хипантия) и чашелистчетата мъхнати. Чашелистчетата 3-8 мм дълги и 1-3,5 мм широки. Венчелистчетата елиптични, бели (докато са в пъпки розови), 10-17 мм дълги и 7-13 мм широки, с къси нокътчета. единични или събрани в щитовидни съцветия. Тичинките 20, рядко повече или по-малко, с бели, нишковидни, в основата си извити дръжки и розововиолетови прашници. Плодникът от 5 (2) плодолиста, с долен 5-гнезден мъхнат яйчник, по 2 анатропни семепъпки във всяко гнездо, 5 (2) свободни до основата си стълбчетата. Плодовете кълбести, сплескани или конусовидни, 1,3-3,5 см дълги и 1,8-5,5 см в диаметър, при узряване жълти, кафяви или тъмно- до чернозелени, със запазена чашка и изпъкнали лещанки. Месестата част на плодовете твърда, с много каменисти клетки и тръпчиво кисел вкус, годна за ядене след ферментация (угниване). Плодните дръжки 1-5,5 см дълги, тънки. Цъфти април-май3.


Местообитание

Дивата круша расте по хълмове, слънчеви склонове, по брегове на ровини, в окрайнини на гори, из храсталаци или в гори като примес главно в широколистните гори в низините и планините4.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 докъм 1900 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Западна, Централна, Източна и Южна Европа (на север до 60° северна ширина), Балканския полуостров и Средиземноморието6.


Значение

Плодът е сочен, но съдържа каменисти клетки, поради което е твърд. На вкус е сладък, силно тръпчив, но след естествена ферментация става мек и годен за консумация7.

Дървесината на Обикновената круша е белова, но често образува лъжливо ядро. Тя е твърда, слабо еластична и трудно цепима. Притежава много приятен червен цвят. Обработва се и се полира много добре. Употребява с в мебелното производство и в стругарството за изработване на дребни предмет8.


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: дивачка; круша; присад; преседулка9.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Източници на информацията за описанието:

4 Вълев, Ст. 1973. В: Флора на Народна Република България. том V, София.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Вълев, Ст. 1973. Пос. източник.

7 Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

8 Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

9 Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Pyrus pyraster in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net