БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дива круша

Pyrus pyraster

Снимки на Дива круша (Pyrus pyraster)

Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster Pyrus pyraster

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дива круша, Дива трънлива круша. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Pyrus pyraster Burgsd. - чете се "пирус пирастер".

Burgsd. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е немският лесничей Friedrich August Ludwig von Burgsdorff (1747 – 1802). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дивата круша е листопадно дърво високо до 20 m. Младите клонки голи и лъскави. Скъсените клонки често завършват с бодли. Пъпките заострени. Листата дълги до 8 cm, един път и половина до 2 пъти по-дълги, отколкото широки, полукръгли, яйцевидни или широко елиптични, израстват заедно с разцъфтяването на цветовете. Цветовете са с диаметър над 2 cm, прашниците са червени, стълбчетата са свободни. Цъфти април-май.[1]


Местообитание

Дивата круша расте по хълмове, слънчеви склонове, по брегове на ровини, в окрайнини на гори, из храсталаци или в гори като примес главно в широколистните гори в низините и планините.[2]


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 докъм 1900 метра надморска височина.[3]


Общо разпространение

Западна, Централна, Източна и Южна Европа (на север до 60° северна ширина), Балканския полуостров и Средиземноморието.[4]


Значение

Има ценна дървесина, използвана в мебелното производство. Плодовете са тръпчиви, но след омекването им са годни за ядене[5].


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: дивачка; круша; присад; преседулка[6].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Вълев, Ст. 1973. В: Флора на Народна Република България. том V, София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Вълев, Ст. 1973. пос. съч.

[5] Вълев, Ст. 1973. пос. съч.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Pyrus pyraster in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban