БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сребърник

Dryas

Описание и отличителни особености на род Сребърник

Вечно зелени дребни храстчета или полухрастчета. Венчелистчетата най-често са 8.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Сребърник, включени в сайта

Сребърник - Dryas octopetalaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net