БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Матруня

Aremonia

Описание и отличителни особености на род Матруня

Многогодишни тревисти растения.

В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Матруня, включени в сайта

Матруня - Aremonia agrimonoidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net