БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Очиболец, Прозорче

Potentilla

Описание и отличителни особености на род Прозорче

Родът включва храсти, полухрасти, многогодишни и едногодишни тревисти растения. Листата сложни - дланевидни, перести или тройни. Цветовете 5-делни, рядко 4-делни. Хипантият повече или по-малко плосък. Чашката от два кръга листчета, външните чашелистчета обикновено по тесни. Венчелистчетата свободни, жълти, рядко бели или розови.

В България естествено разпространени са 34 вида, от тях 6 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "потентила".


Списък на видовете от род Прозорче, включени в сайта

Апенинско прозорче - Potentilla apennina

Горски очиболец - Potentilla erecta

Дребноцветно прозорче - Potentilla micrantha

Трилистен очиболец - Potentilla ternata

Храстовиден очиболец - Potentilla fruticosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net