БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Апенинско прозорче

Potentilla apennina

Снимки на Апенинско прозорче (Potentilla apennina)

 Potentilla apennina  Potentilla apennina  Potentilla apennina  Potentilla apennina  Potentilla apennina  Potentilla apennina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Апенинско прозорче, Апенински очиболец.


Латинско име

Potentilla apennina Ten. - чете се "потентила апенина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Апенинското прозорче е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено или повдигащо се, покрито със сребристи прилегнали косъмчета, обикновено без листа. Листата са тройни (разделени на три дяла), покрити със сребристи власинки. Дяловете (листчетата) са обратнояйцевидни, на върха с по 3 до 5 зъбчета. Цветовете са розови. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Варовити скали[2].


Разпространение в България

Планините Славянка и Пирин, между 2200 и 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Италия и Балкански полуостров[4].


Бележки

В България се среща подвидът Potentilla apennina ssp. stojanovii Urum. & Jav.[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Potentilla apennina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net