БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребноцветно прозорче

Potentilla micrantha

Снимки на Дребноцветно прозорче (Potentilla micrantha)

Potentilla micrantha Potentilla micrantha Potentilla micrantha Potentilla micrantha

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Дребноцветно прозорче, Дребноцветен очиболец - тези имена са превод от научното име на вида и се използват в научната литература. Сред народа растението е (било) известно под името Дива ягода[1]. И действително - растението доста прилича на ягода по листата и донякъде по цветовете си.


Научно наименование

Potentilla micrantha Ramond ex DC. - чете се "потентила микранта". Видовото име "микранта" означава дребноцветен, с малки цветове и е образувано от гръцките думи μικροϛ (микрос) - малък, дребен и ανϑοϛ (антос) - цвят[2]. И наистина - цветовете на този вид прозорче са по-дребни в сравнение с повечето наши видове.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребноцветното прозорче е многогодишно тревисто растение. Цветоносните стъбла са високи от 5 до 10 cm. Приосновните листа с три дяла. Венчелистчетата на цветовете са розови или бели, 3-5 mm дълги, по-къси или равни на чашелистчетата. Тичинките са 20 на брой, дръжките им са силно разширени, в долната половина са ресничесто влакнести. Цъфти през пролетта - февруари-март до май месец. Понякога цъфти и есента[3].


Местообитание

Храсталаци, гори и по скалисти хълмове в предпланините и планините[4].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна. От 350 до 2000 m надморска височина[5].


Общо разпространение

Южна и Централна Европа (на север до 50° 30' в Западна Германия), Югоизточна Европа (Балкански полуостров, Крим), Кавказ, Югозападна Азия[6].Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[2] Dictionary of Botanical Epithets.

[3] Маркова, М. 1973. В: Флора на Народна Република България. Том V. София.

[4] Маркова, М. 1973. Пос. източник.

[5] Маркова, М. 1973. Пос. източник.

[6] Маркова, М. 1973. Пос. източник.


Potentilla micrantha in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2019 BGflora.net