БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ирга

Amelanchier

Описание и отличителни особености на род Ирга

Храсти или дървета.

В България е установен един вид от рода.


Списък на видовете от род Ирга, включени в сайта

Ирга - Amelanchier ovalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net