БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ирга

Amelanchier ovalis

Снимки на Ирга (Amelanchier ovalis)

Amelanchier ovalis Amelanchier ovalis Amelanchier ovalis Amelanchier ovalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ирга, Обикновена ирга, Скална ирга.


Латинско име

Amelanchier ovalis Medicus - чете се "амела́нхиер ова́лис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Иргата е листопаден храст, висок между 1 и 3 m. Венчелистчетата на цветовете са с линейна форма, дълги 1-1,8 cm, широки 2-5 mm, 3-4 пъти по-дълги отколкото широки. Листата са с елиптична или яйцевидна форма, дълги 2,5-5 cm. Узрелите плодове са черни, кълбести, 0,5-1 cm в диаметър. Цъфти през месеците април-май2.


Местообитание

Скалисти и каменисти места, окрайнини на гори3.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан (западен) Стара Планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи (средни и източни), Черноморско крайбрежие (северно) и Тракийска низина - от 0 до 1900 m надморска височина

Карта показваща разпространението на Иргата по флористични райони (оцветените в сиво)4:

Amelanchier ovalis


Общо разпространение

Средна и Югоизточна Европа, Северна Африка и Югозападна Азия.


Значение

Красив декоративен храст. Плодовете са сладки и приятни на вкус. Съдържат около 10 % захар. Употребяват се за храна, както свежи, така и като компоти, сладка или сушени.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Amelanchier ovalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net