БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бадем

Amygdalus

Описание и отличителни особености на род Бадем

Листопадни дървета и храсти.

В България естествено разпространени са 2 вида, един от тях e защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Бадем, включени в сайта

Нисък бадем - Amygdalus nanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net