БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мушмула

Mespilus

Описание и отличителни особености на род Мушмула

Листопадни дървета или храсти. Един вид расте в България.


Списък на видовете от род Мушмула, включени в сайта

Мушмула - Mespilus germanicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net