БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Къпина

Rubus

Описание и отличителни особености на род Къпина

Бодливи храсти, рядко многогодишни тревисти растения. Чашката и венчето с по 5 листчета. Тичинките и плодниците са многобройни. Плодът е сложен, месест, съставен от дребни костилки, ядлив [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

Латинското наименование на рода се произнася "рубус".

Списък на видовете от род Къпина, включени в сайта

Малина - Rubus idaeus

Свещена къпина - Rubus sanctus

Скална къпина - Rubus saxatilisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2018 BGflora.net