БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Орехче

Filipendula

Описание и отличителни особености на род Орехче

Многогодишни тревисти растения. Листата нарязани или перести. Цветовете събрани в метличести съцветия. Венчелистчетата бели или розови. Чашката с по 5-6 листчета. Тичинките са многобройни. Плодниците са 5-15.

Научното наименование на рода се произнася "филипендула".

В България се срещат 2 вида.

Списък на видовете от род Орехче, включени в сайта

Блатен тъжник - Filipendula ulmaria

Ливадно орехче - Filipendula vulgarisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net