БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатен тъжник

Filipendula ulmaria

Снимки на Блатен тъжник (Filipendula ulmaria)

Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатен тъжник, Брястолистно орехче, Отвратниче.


Латинско име

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - чете се "филипендула улмариа".Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. При събирането му за лечебни цели да се оставят 1/3 от развитите растения, за да се осигури семенно размножаване.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално разклонено коренище. Стъблата са високи 1-2 m, изправени, прости или разклонени, голи или влакнести. Листата са нечифтоперести с 2-5 двойки големи (2-8 cm дълги) яйцевидно продълговати до яйцевидни, врязано напилени и между тях няколко двойки много по-дребни остро назъбени листчета; връхното листче е дланевидно, 3-5 делно. Съцветията са многоцветни, гъсти, метлицовидни, 5-25 cm дълги. Цветовете са 6-8 mm в диаметър. Чашелистчетата 5, около 1 mm дълги, след прецъфтяване извити назад. Венчелистчетата са 5, по-рядко 6, жълтеникавобели. Тичинките са два пъти по-дълги от венчелисчетата. Плодът е сборен от няколко едносеменни, 3-4 mm дълги, кафяви, спирално извити, голи мехунки. Цъфти юли-август[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Софийски район, Родопи, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Средна гора (източна) и Витошки район. От 400 до 2300 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Югозападна и Средна Азия[4].


Значение

Блатения тъжник е лечебно, дъбилно и декоративно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Стрък от блатен тъжник - Herba Filipendula ulmariae.


Време за бране на билката

През лятото (юли-август) по време на начален и пълен цъфтеж[5].


Начин за бране на билката

Брането се извършва в сухо, слънчево време. Със сърп или остър нож се изрязват облистените цветоносни стъбла с дължина 25-30 cm от върха и към тях се прибавят зелените и непроменени листа от неотрязаната част. Не трябва да се берат прецъфтели стръкове[6].


Първична преработка на билката

Събраната билка се почиства от примеси. Веднага се разстила рехаво на едноредов пласт върху рамки, стелажи или постелки в силно проветриви помещения или под навеси. Не се допуска сушене на слънце. На по-дебел пласт и при слабо проветрение билката лесно почернява. В началото, докато стръковете завяхнат се обръщат 1-2 пъти. След това не се обръщат за да не се оронят цветовете. Билката е суха когато стъблата при огъване се чупят[7].


Съдържание на билката

Билката съдържа фенолния гликозид гаултерин с агликон метилсалицилат, изосалицин и спиреин; салицилалдехид и други[8].


Лечебно действие и приложение

Блатният тъжник се използва като противоревматично и диуретично средство. Вътрешно се прилага като запарка при асцит и други отоци, плеврит и пясък в бъбреците, при ревматизъм и подагра. Прилага се и външно при ревматизъм и кожни обриви. Притежава известно потогонно действие и се използва при простудни заболявания[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1973. Флора на Н. Р. Бълграия, том V, София.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[8] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[9] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.


Filipendula ulmaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net