БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тъжник

Spiraea

Описание и отличителни особености на род Тъжник

Листопадни храсти. Листата са цели. Цветовете са събрани в млетлицовидни или гроздовидни съцветия Венчелистчетата и чашелистчетата по 5 или 4, прикрепени по края на плоско или вдлъбнато цветно легло. Тичинките многобройни. Плодниците 5.

Латинското наименование на рода се произнася "спирея".

В България естествено разпространени са около 6 вида и поне още толкова, произхождащи от Азия и Северна Америка, се отглеждат в парковете и градините.


Списък на видовете от род Тъжник, включени в сайта

Върболистен тъжник - Spiraea salicifoliaВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net