род Ягода

Fragaria

Описание и отличителни особености на род Ягода

Многогодишни тревисти растения образуващи вкореняващи се на върха и във възлите издънки (въси). Листата тройни, разположени в приосновна розетка. Цветовете двуполови. Хипантият повече или по-малко плосък, с централно, яйцевидно или конично, разрастващо се след оплождането и ставащо месесто или сочно (лъжлива ягода) цветно легло. Плодчетата многобройни едносеменни орехчета, разположени във вдлъбнатините или по повърхността на разрастващото се цветно легло.

В България естествено разпространени са 3 вида. Култивира се Културната ягода (Fragaria x magna).

Списък на видовете от род Ягода

© 2007 - 2009 BGflora.net

banner