БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ябълка

Мalus

Описание и отличителни особености на род Ябълка

Листопадни дървета или храсти.


Списък на видовете от род Ябълка, включени в сайта

Киселица - Malus sylvestrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net