БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Киселица, Дива ябълка

Malus sylvestris

Снимки на Киселица (Malus sylvestris)

Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris Malus sylvestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Киселица (произнася се кѝселица), Дива ябълка. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Malus sylvestris Mill. - чете се "малус силвестрис".

Видовото име "sylvestris" - означава "горски".

Mill. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е английският учен Philip Miller (1691 – 18 December 1771). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Киселицата е неголямо листопадно дърво високо до 10 m със силно разклонена корона разположена върху нисък и често изкривен и извит ствол. Може да бъде също и храст. Клонките може да са с шипове или без. Кората кафява до сиво-кафява, напукана. Листата са последователно разположени, закръглени или продълговато-елиптични, дълги от 4 до 10 cm. Цветовете са широки 3-4 cm, чисто бели или червеникави (розови) - особено от външната си страна. Плодовете (ябълките) са сферични, жълто-зелени, с диаметър едва от 2 до 4 cm, кисели на вкус (откъдето идва и българското име на дървото - К. Методиев). Цъфти април-май.[1]


Местообитание

Киселицата расте единично на мощни и богати на хранителни вещества почви - не се среща често и не образува самостоятелни гори.[2]


Разпространение в България

Установен е в цялата страна.[3]


Общо разпространение

Европа.[4]


Значение

Плодовете на Киселицата са се употребявали за храна още в далечното минало, както се употребяват и сега. Явява се прародител на множество от сега култивираните сортове ябълки.[5]


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: абълка; ябълкиица; дива ябълка; лисница; я̀бока; ябо̀лкница (Крушево, Македония); я̀бука (Трън); ябълка; ябълкница; ябълчница; ябълчници.[6]


Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Кремер, Б. 1998. Деревья, Внешсигма, Москва.

[2] Кремер, Б. 1998. Деревья, Внешсигма, Москва.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Кремер, Б. 1998. пос. съч.

[5] Кремер, Б. 1998. пос. съч.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Malus sylvestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net