БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Айлантови

Simaroubaceae

Описание и отличителни особености на семейство Айлантови

Дървета или храсти с горчива кора. Листата перести или рядко прости и цели, последователни, по-рядко срещуположни, обикновено беэ прилистници. Цветовете двуполови или еднополови, правилки, обикновено дребни, в метличести, по-рядко гроэдовидни съцветия. Чашелистчетата 3-5, рядко липсват, свободни или сраснали. Венчелистчетата 3—5, свободни, понякога липсват. Тичинките обикновено два пъти повече от венчелистчетата. Нектарният диск 10-делен. Плодникът от 4 — 5 плодолиста, свободни в основата или сраснали със стълбчетата и блиэалцата или напълно сраснали със свободни стълбчета и блиэалца. Яйчникът горен. Плодът разпадлив на сухи или костилковидни плодчета или кутийка, крилатка, рядко ягода. Семената със или без ендосперм1.

Латинското наименование на семейството се произнася "симарубацее".

В България расте един вид с произход от Китай.


Списък на родовете от семейство Айлантови, включени в Българската флора онлайн

Айлант - Ailanthus


Източници на информация

1 Петрова, А. 1979. Във: Флора на Н. Р. България, том VII, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net