БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Елвезиево кокиче

Galanthus elwesii

Снимки на Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii)

Galanthus elwesii Galanthus elwesii Galanthus elwesii Galanthus elwesii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Елвезиево кокиче.


Латинско име

Galanthus elwesii Hooker f. - чете се "галантус елвезии".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Основна заплаха за вида е късането на цветовете за букети и изкореняването на цели растения за засаждането им в градини.


Описание и разпознаване

Елвезиевото кокиче е многогодишно тревисто растение. От другият вид кокиче, което се среща в България - Снежното кокиче (Galanthus nivalis), се отличава по вътрешните околоцветни листчета, които са със зелено петно на върха и в основата, докато при снежното кокиче има зелено петно само на върха. Цъфти януари-март[1].


Разпространение в България

Разпространение на Елвезиевото кокиче по флористични райони (оцветените в сиво)[2]:

Galanthus elwesii

От 0 до 1500 метра надморска височина.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Galanthus elwesii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net