БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кукуряк

Helleborus odorus

Снимки на Кукуряк (Helleborus odorus )

Helleborus odorus Helleborus odorus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кукуряк, Кукурек, Бабатура, Миризлив кукуряк.


Латинско име

Helleborus odorus Waldst. et Kit. - чете се "хелеборус одорус".Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. При събиране на билката да се оставят поне половината от добре развитите растения, за да се осигури размножаването на вида [Асенов & кол., 1998].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо коренище. Стъблото достига до 60 cm височина. Приосновните листа (най-често един) презимуващи, с дълга дръжка, дланевидно изрязани на 5-13 овално ланцетни, остро назъбени дяла; стъблени по-дребни, приседнали. Цветовете жълто зелени, 2-4 на брой, 5-7 cm в диаметър. Околоцветника им се състои от 5 листчета, запазващи се при узряването на плодовете. Между околоцветните листчета и тичинките се намират 8-12 нектарници. Тичинките много. Плодниците 3-8, с горен яйчник. Плодът сборен от сраснали в основата си мехунки. Цъфти февруари-април


Местообитание

Храсталаци, поляни, редки гори [Делипавлов и кол. 2003].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна докъм 1800 м. надм. в.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия и Кавказ [Панов, 1970].


Значение

Лечебно и декоративно растение. Отровно!.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Корени с коренища от кукуряк - Rhizoma cum radicibus Hellebori.


Лечебно действие и приложение на билката

Билката от Кукуряк тонизира сърдечния мускул и забавя пулса, успокоява нервната система, разхлабва червата, стимулира диурезата [Митрев, 1999]. Поради отровността си да се използва само по лекарско предписание и контрол.


Време за бране на билката

В края на лятото и началото на есента след узряване на плодовете и рано на пролет при появата на първите листа [Асенов & кол. 1998].


Начин на бране на билката

Коренищата с корените се изкопават с права лопата или копачка, като се внимава да не се наранят. Извадените коренища се изтръскват от пръстта, след което с остър нож се изрязват надземните части плътно до коренището [Асенов & кол., 1998].


Начин на сушене

Събраните коренища се измиват бързо в течаща вода, след отцеждане се разстилат на 5-7 cm дебели пластове за сушене. Билката е изсушена, когато при огъване корените и коренищата се чупят [Асенов & кол., 1998].


Химичен състав на билката

Билката съдържа сърдечни гликозиди, стероидни сапонини, тлъсто малсло и др. [Асенов & кол. 1998].Helleborus odorus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net

ban