БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кукуряк

Helleborus odorus

Снимки на Кукуряк (Helleborus odorus )

Helleborus odorus Helleborus odorus Helleborus odorus Helleborus odorus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кукуряк, Кукурек, Бабатура, Миризлив кукуряк.


Латинско име

Helleborus odorus Waldst. et Kit. - чете се "хеле́борус одо́рус"[1]. Родовото име helleborus е латинското име на кукуряка, видовото име odorus означава "миризлив", "ароматен"[2].Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. При събиране на билката да се оставят поне половината от добре развитите растения, за да се осигури размножаването на вида[3].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо коренище. Стъблото достига до 60 cm височина. Приосновните листа (най-често един) презимуващи, с дълга дръжка, дланевидно изрязани на 5-13 овално ланцетни, остро назъбени дяла; стъблени по-дребни, приседнали. Цветовете жълто зелени, 2-4 на брой, 5-7 cm в диаметър. Околоцветника им се състои от 5 листчета, запазващи се при узряването на плодовете. Между околоцветните листчета и тичинките се намират 8-12 нектарници. Тичинките много. Плодниците 3-8, с горен яйчник. Плодът сборен от сраснали в основата си мехунки. Цъфти февруари-април.


Местообитание

Храсталаци, поляни, редки гори[4].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна докъм 1800 м. надм. в.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия и Кавказ[5].


Значение

Лечебно и декоративно растение. Отровно!.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Корени с коренища от кукуряк - Rhizoma cum radicibus Hellebori.


Лечебно действие и приложение на билката

Билката от Кукуряк тонизира сърдечния мускул и забавя пулса, успокоява нервната система, разхлабва червата, стимулира диурезата[6]. Поради отровността си да се използва само по лекарско предписание и контрол.


Време за бране на билката

В края на лятото и началото на есента след узряване на плодовете и рано на пролет при появата на първите листа[7].


Начин на бране на билката

Коренищата с корените се изкопават с права лопата или копачка, като се внимава да не се наранят. Извадените коренища се изтръскват от пръстта, след което с остър нож се изрязват надземните части плътно до коренището[8].


Начин на сушене

Събраните коренища се измиват бързо в течаща вода, след отцеждане се разстилат на 5-7 cm дебели пластове за сушене. Билката е изсушена, когато при огъване корените и коренищата се чупят[9].


Химичен състав на билката

Билката съдържа сърдечни гликозиди, стероидни сапонини, тлъсто малсло и други[10].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Панов, 1970.

[6] Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции. Пловдив.

[7] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.

[8] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.

[9] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.

[10] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.


Helleborus odorus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net