БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатно кокиче

Leucojum aestivum

Снимки на Блатно кокиче (Leucojum aestivum)

Leucojum aestivum Leucojum aestivum Leucojum aestivum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатно кокиче.


Латинско име

Leucojum aestivum L. - чете се "левкоюм естивум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Включен е в Червена книга на Народна Република България - том 1 - с категория "застрашен".


Описание и разпознаване

Многогодишно луковично растение, високо до 65 см. Листата линейни, приосновно разположени, 2-6 на брой, широки 5-13 mm. Цветовете 3-7 на брой разположени на върха на стъблото с нееднакво дълги дръжки (снимка 3). Цветът е съставен от шест еднакви, бели, със зелени върхове, дълги 10-15 cm околоцветни листчета. Цъфти април-май. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Растението е отровно!


Местообитание

По влажни ливади и мочурища и в крайречни гори.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.


Общо разпространение

Европейски вид.


Значение

Растението е лечебно и декоративно.


Употребяема част от растението (билка)

Надземните части на растението, които се събират по-време на цъфтежа.


Съдържание на билката

Съдържа алакалоидът галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени препарати.


Лечебно действие и приложение

Използва се като суровина за фармацевтичната промишленост.Leucojum aestivum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban