БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска горска майка

Lathraea rhodopaea

Снимки на Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea)

Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Родопска горска майка.


Латинско име

Lathraea rhodopaea Dingler - чете се "латре́а родопе́а".[1]


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Опасност за вида е унищожаването на местообитанията му и събирането му за хербарии.


Описание и разпознаване

Родопската горска майка е многогодишно тревисто растение - паразит по корените на различни видове дървета, поради което няма зелени фотосинтезиращи части. Височина на надземната част е 10 - 40 см. Характерно за вида е съцветието, което е цилиндричен плътен клас, за разлика от другия български вид от рода - Обикновената горска майка (Lathraea squamaria), при който съцветието е едностранен грозд. Цъфти през месеците март-май.[2]


Местообитание

Расте във влажни гори и храсталаци върху канелени горски и кафяви планинско-горски почви. Паразитира върху корените на леска, елша, бук, смърч и други дървета.[3]


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопите, Славянка и Тракийска низина; от 200 до 1650 метра надморска височина.[4]


Общо разпространение

Освен в България расте още и в северна Гърция - т. е. видът е балкански ендемит - расте единствено на Балканския полуостров.


Бележки

Видът е описан като нов за науката през 1877 г. от немския ботаник H. Dingler по материали, събрани от него през май 1876 г. вероятно от Източните Родопи (Чуката) в землището на с. Николово, Хасковска област.[5]Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.) 1992. Атлас на ендемичните растения в България. БАН, София.

[4] Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ.

[5] Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.) 1992. Пос. източник.


Lathraea rhodopaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net