БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска горска майка

Lathraea rhodopaea

Снимки на Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea)

Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea Lathraea rhodopaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Родопска горска майка.


Латинско име

Lathraea rhodopaea Dingler - чете се "латреа родопеа".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Опасност за вида е унищожаването на местообитанията му и събирането му за хербарии.


Описание и разпознаване

Родопската горска майка е многогодишно тревисто растение - паразит по корените на различни видове дървета, поради което няма зелени фотосинтезиращи части. Височина на надземната част е 10 - 40 см. Характерно за вида е съцветието, което е цилиндричен плътен клас, за разлика от другия български вид от рода - люспестата горска майка (Lathraea squamaria), при който съцветието е едностранен грозд. Цъфти през месеците март-май.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Расте във влажни гори и храсталаци върху канелени горски и кафяви планинско-горски почви. Паразитира върху корените на леска, елша, бук, смърч и други дървета [Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.) 1992. Атлас на ендемичните растения в България. БАН, София].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопите, Славянка и Тракийска низина; от 200 до 1650 метра надморска височина [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].


Общо разпространение

Освен в България расте още и в северна Гърция - т. е. видът е балкански ендемит - расте единствено на Балканския полуостров.


Бележки

Видът е описан като нов за науката през 1877 г. от немския ботаник H. Dingler по материали, събрани от него през май 1876 г. вероятно от Източните Родопи (Чуката) в землището на с. Николово, Хасковска област [Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.) 1992. Атлас на ендемичните растения в България. БАН, София].Lathraea rhodopaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

ban