БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клек

Pinus mugo

Снимки на Клек (Pinus mugo)

Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo Pinus mugo

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Клек.

Българското име на вида идва от характерната форма на короната му - ниска и стелеща се - сякаш растението е "клекнало".


Латинско име

Pinus mugo Turra - чете се "пи́нус му́го"[1].

Видовото име mugo означава "ароматен, мускусен"[2].

"Turra" е името на ботаника описал растението за първи път за науката - в случаят това е италианския учен Анто́нио Ту́рра (итал. Antonio Turra). Когато се чете научното име на растението, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но формира природното местообитание 4070 "Храстови съобщества с Pinus mugo", което е приоритетно за опазване в европейската мрежа от защитени зони "НАТУРА 2000" (Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие)[3].


Описание и разпознаване

Клекът е дърво, но много често короната му е формирана от няколко стъбла и това му придава специфичен храстовиден изглед. Отделни стъбла може да достигнат до 10 m дължина. В основата си те са полегнали върху земната повърхност, а в горната си част са изправени. Понякога стъблата на съседни индивиди се преплитат и по този начин се образуват гъсти непроходими формации. Кората на стъблото е сиво-кафява и плитко, плочковидно напукана. Младите клонки отначало са зелени, а по-късно стават сиви и са много еластични. Пъпките са удълженояйцевидни, заострени на върха, покрити с кафяви люспи и засмолени. Листата са разположени по два в снопче (брахибласт), сравнително гъсто по клонките. Те са тъмнозелени, дълги от 2 до 6 см и широки около 2 mm. Задържат се на клонките около 6 години, но при отделни индивиди може да останат и до 15 години. Размножителните органи са еднополови и в повечето случаи са разположени еднодомно (върху едно и също растение). Опрашва се от вятъра. Мъжките са реси (мъжки шишарки), които са дълги около 10 mm, жълти до червени, появяват се в основата на нарастващата клонка. Женските шишарки първоначално са виолетови, а при узряването им червено-кафяви. Зрелите шишарки са без дръжки, симетрични, в затворено състояние са от 18 до 55 mm дълги и от 14 до 28 mm широки, а отворени са широки от 25 до 45 mm. Апофизите на шишарковите люспи повече или по-малко изпъкнали, с пъпче в центъра си и с напречен ръб. Семето е дълго 2-3 mm и има тъмна обвивка. Семената узряват за две години и се освобождават от шишарките в края на втората им година (септември-октомври), но в случай, че шишарките бъдат затрупани от ранен сняг, семената се освобождават през следващата пролет. След освобождаването на семената, шишарките опадват същата година или до две години по-късно[4][5][6].

Клекът се различава от другите видове бор най-лесно по общия си вид - има стелеща се храстовидна корона, другите видове са високи изправени дървета. Различава се също и по късите си листа.

За различаването на Клекът от другите видове бор посетете нашата страница Разпознаване (определяне) на видовете от род Бор (Pinus), които са естествено разпространени в България.


Местообитание и екология

Клекът е изключително бавнорастящ вид. Кореновата му система е плоска, с добре развити странични корени. Той е силно светлолюбив и трудно понася засенчване от други високостъблени видове. Студоустойчив е и успешно се развива при много ниски температури. Към почвените условия е невзискателен. Расте добре както на сухи и каменисти почви, така и на заблатени и мочурливи места. Взискателен е към влажността на въздуха[7]. Среща се единично, на групи и във вид на обширни, непроходими съобщества над горната граница на гората[8].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Родопи, Витошки район, Беласица, Пирин и Рила; между 1700 и 2500 метра надморска височина[9].


Общо разпространение

Средна и Южна Европа[10].


Значение

Клекът е растение с високи украсни качества и се използва за озеленяване на паркове и градини. Пъпките, както и на другите борове, могат да се използват за производство на така нареченият боров "мед"[11]. Дървесината на клека е ядрова, средно тежка (570 kg/m3) и притежава добри физико-механични свойства. Ядрото е червено-кафяво, а беловината е по-светла. Годишните пръстени са много тесни и ексцентрични. Поради добрите качества на дървесината в миналото тя е използвана за различни цели. От смолата на клека се е добивал т. нар. "карпатски терпентин", а листата са използвани като суровина за добиване на етерични масла за фармацевтиката и козметиката. Поради ограниченото разпространение на вида и то в най-високите части на планините, приоритет се дава на неговите защитни, почвоукрепителни и средообразуващи функции. Както в повечето европейски страни, така и в България, сечите в клековите гори са забранени[12].


Бележки

Храстовидния изглед на Клека, ниската му височина и жилавите клони са приспособление към суровите условия, в които расте - над горната граница на гората в планините, където има бурни ветрове, дълбоки снегове и ниски температури. Така създаден - със стелеща се корона и жилави клони - той бива затрупван зимата от снега и така е предпазен от ветровете, ниските температури и лавините[13].


Вижте също

Разпознаване (определяне) на видовете от род Бор (Pinus), които са естествено разпространени в България

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България.

[4] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[5] Pinus mugo – The Gymnosperm Database.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[7] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[8] Стоянов & Китанов. 1966. Пос. източник.

[9] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[10] Стоянов & Китанов. 1966. Пос. източник.

[11] Wikipedia.

[12] Юруков, Ст. 2003. Пос. източник.

[13] К. Методиев.Pinus mugo in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2021 BGflora.net