БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разпознаване (определяне) на видовете от род Бор (Pinus), които са естествено разпространени в България

В нашата страна естествено (без намесата на човека) растат 6 вида от род Бор (Pinus). Тук ще разгледаме 5 от тях, които са по-често срещани. От шестия - Калабрийския бор (Pinus brutia), съгласно Червената книга на България, са оцелели едва 17 дървета. Все пак имайте едно на ум, ако се намирате в Източните Родопи - там е единственият район, в който до момента е установен този средиземноморски вид.

И така, да започваме:

Бяла мура (Pinus peuce)

Най-лесно от всички останали видове се отличава Бялата мура (Pinus peuce), която е единствения петиглен български бор, това ще рече, че игличките му са събрани по 5 в снопче (вижте снимката долу). При всички други те са събрани по 2 в снопче.

Пет иглички събрани в снопче върху скъсена дръжка (клонка) при Бяла мура (Pinus peuce):

Иглички при Бяла мура

Клек (Pinus mugo)

Клекът (Pinus mugo), също трудно може да бъде сбъркан с неговия "клекнал" общ изглед - клоните му се стелят над земята - придавайки му вид - нямащ нищо общо със стройния стоеж на другите наши борове.

Отличителният общ изглед на Клека (Pinus mugo):

Общ изглед на Клек (Pinus mugo)

Бял бор (Pinus sylvestris)

Белият бор (Pinus sylvestris) се отличава по медно-оранжевият цвят на кората му в горната част на ствола. Също така при него игличките и шишарките не надвишават 5 cm дължина, докато при другите, с изключение на Клека, са обикновено по-дълги.

Кора на Бял бор (Pinus sylvestris):

Кора на Бял бор (Pinus sylvestris)

Черен бор (Pinus nigra) и Черна мура (Pinus heldreichii)

Черният бор (Pinus nigra) и Черната мура (Pinus heldreichii) са двата най-близки по външен вид наши борове, затова ще ги разгледаме заедно. Най-лесно се разпознават по шишарките. И тъй като една снимка е повече от хиляда думи - просто вижте снимката по-долу.

Шишарки на Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra):

Шишарки на Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra)

Както виждате, шишарковите люспи при Черната мура отвън са светло кафяви, докато при Черният бор са черни - това е и най-лесния белег за различаване на двата вида.

Друг добър белег за различаване на двата вида е кората върху ствола на зрелите дървета:

Кора върху ствола на Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra):

Кора на Черна мура (Pinus heldreichii) и Черен бор (Pinus nigra)

Кората на Черната мура е сива, набраздена от вертикални пукнатини, докато на Черния бор има големи светлокафяви петна, разделени с черни пукнатини. Имайте предвид, че при по-младите дървета този белег не е толкова ясен, освен това при старите чермурови дървета, кората се напуква ромбично подобно на броня.

Други обстоятелства, които ще ви помогнат да различите Черната мура от Черния бор, са следните:

Това са накратко белезите, по които се разпознават българските видове от род Бор. Описаните по-горе признаци не са единствените, по които се различават нашите борове, освен тях има и други - не толкова забележими. Освен това, като натрупате опит, ще можете да различавате различните иглолистни с голяма сигурност отдалече, дори само по общия им изглед. С това и приключваме нашия опит за създаване на уеб страница улесняваща определянето на видовете от род Бор, които са естественорастящи в нашата страна.

Имайте предвид, че освен видовете, показани на тази страничка, в градините и в горски култури се отглеждат и други видове от род Бор от различни части на света.

Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу. Също по-долу вижте и нашата рубрика "Вижте още", където ще можете да разгледате и други страници на тема иглолистни дървета.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в БългарияЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2016 - 2024 BGflora.net