БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

За сайта Българската флора онлайн

Автори

Автор на текста и html кода - Кирил Методиев

Авторството на снимките е изписано на самите снимки.

Езиков редактор - Ралица Методиева.

Превод на входната и началната страници - Едита Дифова.

Авторски права

Текста може да се ползва свободно при посочване на източника.

Снимките могат да се използват безплатно, когато са направени от Кирил Методиев, при условие, че се укаже от къде са взети чрез ясно видим линк, когато се отнася за уеб страница и съответно да бъде изписан адреса на страницата и името "Българската флора онлайн" за другите типове документи. За снимки от други автори, трябва да се изисква разрешението на авторите на съответните снимки.

Ограничения за използването

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА използването на снимки и друга информация от сайта в документи и материали, които представят така наречената еволюционна "теория" за истина.

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА използването на снимки и друга информация от сайта в документи и материали с антихристиянско съдържание (включително, но не само, материали и документи за ясновидство, гадателство, знахарство, вещерство, астрология, спиритизъм, сатанизъм, илодолопоклонничество, врачки, магьосници, екстрасенси, учението на Дънов и други подобни), както и в материали и документи с порнографско съдържание.

Имена на растенията

Имената на видовете, на родовете и на семействата на защитените растения, както български, така и латински, са дадени според приложенията към Закона за биологичното разнообразие. Всички останали видове, включени в сайта, са дадени според Делипавлов, Д. и др. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет, Пловдив, ако не е указано друго на съответното място.

Контакт и отзиви

За критики, отзиви и за контакт с авторите ползвайте следния адрес:

Благодарности

Изказваме благодарности на Ася Палова за ценните забележки.

Изказваме благодарности на Тихомир Белев, Лиляна Василева и Габриела Петрова за откритите и съобщени от тях правописни и технически грешки в страниците на сайта.

К. Методиев изказва огромната си благодарност за неоценимата и помощ на Евгения (Жени) Добрева от Зелени Балкани, гр. Пловдив. Жени Добрева е един от най-добрите ГИС експерти в България, изиграла ключова роля при изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в нашата страна и с огромни заслуги за ГИС обучението на експерти в няколко РИОСВ.


© 2006 - 2021 BGflora.net