БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Блатно кокиче

Leucojum

Описание и отличителни особености на род Блатно кокиче

Многогодишни луковични растения. В България е установен един вид.

Списък на видовете от род Блатно кокиче, включени в сайта

Блатно кокиче - Leucojum aestivumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner