БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Садина

Chrysopogon

Описание и отличителни особености на род Садина

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Садина, включени в сайта

Садина - Chrysopogon gryllusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net