БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Петлюга

Pinguicula

Описание и отличителни особености на род Петлюга

Дребни, насекомоядни, тревисти растения.

Родът съдържа около 80 вида - разпространени в Европа (12 вида), Северна Америка (9 вида), няколко в Северна Азия, а останалите в Централна и Южна Америка, където е най-голямото разнообразие на рода [Wikipedia]. В България е установен 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "пингвикула", а българското петлю̀га.


Списък на видовете от род Петлюга, включени в сайта

Балканска петлюга - Pinguicula balcanicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2016 BGflora.net