БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Конски кестен

Aesculus

Описание и отличителни особености на род Конски кестен

Листопадни дървета.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Конски кестен, включени в сайта

Конски кестен - Aesculus hippocastanumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net