БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лаватера

Lavatera

Описание и отличителни особености на род Лаватера

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, храсти или дървета. Характерно за рода е, че външния кръг на чашката се състои от 3 чашелистчета сраснали в основата от 1/3 до 1/2 от дължината си [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

Латинското наименование на рода се произнася "лаватера".

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Лаватера, включени в сайта

Лаватера - Lavatera thuringiacaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net