БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Самодивско цвете

Erythronium

Описание и отличителни особености на род Самодивско цвете

Многогодишни тревисти луковични растения.

Научното наименование на рода се произнася "еритрониум".

В България естествено расте 1 вид.

Списък на видовете от род Самодивско цвете, включени в сайта

Самодивско цвете - Erythronium dens-canisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2015 BGflora.net