БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лен

Linum

Описание и отличителни особености на род Лен

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти или храсти с последователни, по-рядко със срещуположни листа. Цветовете се състоят от 5 венчелистчета, 5 чашелистчетата, 5 тичинки и 5 близалца. Плодът е разпуклива кутийка с 5 пълни и 5 непълни преградки1.

В България естествено разпространени са 21 вида.

Като културно растение се отглежда Обикновения лен (Linum usitatissimum), който има две форми: а) влакнодайна - за добив на влакна и б) маслодайна - за добив на масло от семената.

Семената на всички видове са богати на тлъсти масла. Съдържат във всички части гликозида линамарин, от който при разпадане се получава синилна киселина, която е отровна, поради което са отбелязвани случаи на отравяне на животни, които са се хранели с ленени растения. Някои видове са декоративни, а някои се използват в народната медицина2.

Латинското наименование на рода се произнася "линум".


Списък на видовете от род Лен, включени в сайта

Австрийски лен - Linum austriacum

Алпийски лен - Linum alpinum

Влакнест лен - Linum hirsutum

Главест лен - Linum capitatum

Теснолистен лен - Linum tenuifoliumИзточници на информация

1 Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

2 Петрова, А. 1979. В: Флора на Н. Р. България, том VIІ, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2024 BGflora.net