БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Австрийски лен

Linum austriacum

Снимки на Австрийски лен (Linum austriacum)

Linum austriacum Linum austriacum Linum austriacum Linum austriacum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Австрийски лен.


Латинско име

Linum austriacum L. - чете се "линум аустриакум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото 9-65 cm високо. Цветовете са сини, събрани в съцветия от 15 до 70 цвята, хетеростилни - при различните цветове с различно дълги стълбчета. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Тунджанска хълмиста равнина, Софийски район, Рила, Родопи (западни и източни), Тракийска низина и Витошки район; от 0 до 1000 метра надморска височина[3].

Разпространение на Австрийския лен по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Linum austriacumИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Linum austriacum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net