БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски лен

Linum alpinum

Снимки на Алпийски лен (Linum alpinum)

Linum alpinum Linum alpinum Linum alpinum Linum alpinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийски лен.


Латинско име

Linum alpinum Jacq. - чете се "линум алпинум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийският лен е многогодишно тревисто растение, високо от 5 до 55 cm. Стерилните стъбла 0,8-20 cm дълги, гъсто облистени. Цветоносните стъбла 5-40 cm дълги, единични или няколко, в основата приповдигащи се, прави или често стелещи се, неясно ръбести, голи, гъсто последователно облистени. Листата на стерилните стъбла 2-18 mm дълги, 0,5-1 mm широки, линейни до почти нишковидни, на върха заострени. Приосновните стъблови листа често в основата гъсто разположени, люспести, рано опадващи, средните и горните 5-18 mm дълги, 1-3 mm широки, ланцетни, линейно ланцетни до линейни, на върха заострени, с една жилка, всички без прилистникови жлези. Съцветията с 2 до 8 цвята, рехави, връхни, всички клонки цветоносни Цветовете са хетеростилни. Чашелистчетата са 5-6 mm дълги, 2-3 mm широки, достигащи средата на кутийката, вътрешните яйцевидни, по ръба бялоципести, външните яйцевидно ланцетни, по-дълги от вътрешните, по ръба тясно бялоципести, всички целокрайни, на върха заострени. Венчелистчетата 10-21 mm дълги, 7-14 mm широки, 2-3 пъти по-дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, в основата стеснени в къс жълт нокът, свободни, сини до тъмно сини. Прашниците яйцевидни, жълти. Стълбчетата до основата свободни, сини; близалцата главести, сини. Кутийката 5-8 mm дълга, 3-7 mm широка, кълбовидна, без изразено носче. Семената 4,0-4,9 mm дълги, 2,0-2,5 mm широки, кафявочерни, лъскави, при овлажняване не се ослизяват. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

По тревисти и каменисти варовити места в планинския и високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Пирин и Славянка, от 1400 до 2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа и Северна Африка[4].


Украсни качества

Красиво растение заради сините си цветове[5].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Петрова А. 1979. Флора на Н. Р. България, том VІІ.

[2] Петрова А. 1979. Пос. източник.

[3] Петрова А. 1979. Пос. източник.

[4] Петрова А. 1979. Пос. източник.

[5] К. Методиев.

Linum alpinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net