БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Горско просо

Milium

Описание и отличителни особености на род Горско просо

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Съцветието е разперена метлица. Класчетата се състоят от един цвят. Плевите яйцевидни, без гръбен ръб с по 3 жилки.

Латинското име на рода се произнася "милиум".

В България естествено разпространени са 2 вида.

Списък на видовете от род Горско просо, включени в сайта

Клонесто горско просо - Milium effusumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner