БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клонесто горско просо

Milium effusum

Снимки на Клонесто горско просо (Milium effusum)

Milium effusum Milium effusum Milium effusum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Клонесто горско просо.


Латинско име

Milium effusum L. - чете се "милиум ефузум". В литературата се среща и под името Milium confertum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Клонестото горско просо е многогодишно тревисто растение, високо от 60 cm до 1 m. Съцветието е разперена метлица. Класчетата се състоят от един цвят. Плевите яйцевидни, без гръбен ръб с по 3 жилки. Плевите и клонките на метлицата са гладки (не са грапави). Листата по-широки от 5 mm. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

В гори[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Клонесто горско просо по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Milium effusum

Между 0 и 2000 метра надморска височина[4].


Значение

Растението е с добри фуражни качества[5]. Разновидността с жълти листа известна под името Milium effusum ‘Aureum’ се засажда като декоративно растение в градините[6].Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[6] Milium effusum ‘Aureum’ in: Perennials.com.


Milium effusum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net