БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Просфорник

Abutilon

Описание и отличителни особености на род Просфорник

Дървета, храсти, многогодишни до едногодишни тревисти растения. Чашката на цветовете се състои от един кръг чашелистчета - при другите родове от семейството, разпространени в България, чашката се състои от два кръга чашелистчета разположени един под друг.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Научното наименование на рода се произнася "абутилон".


Списък на видовете от род Просфорник, включени в сайта

Просфорник - Abutilon theophrastiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2022 BGflora.net