БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Просфорник

Abutilon theophrastii

Снимки на Просфорник (Abutilon theophrastii)

Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii Abutilon theophrastii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Просфорник.

За този вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Богородична ръчица, Богородична трева; Божа ръчица; Пристолник; Просвурник; Просфорниче; Типарче[1].


Латинско име

Abutilon theophrastii Medicus - чете се "абутилон теофрастии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Просфорникът е едногодишно тревисто растение, високо до 1,5 m. Цветовете са жълти. Чашката на цветовете се състои от един кръг чашелистчета - при другите видове от семейството, разпространени в България, чашката се състои от два кръга чашелистчета разположени един под друг. Плодовете са съставени от 12-15 плодни дялчета. Дялчетата са с дълга "човка" и съдържащи по 3 семена. Цъфти юни-септември[2]. Макар че по литературни данни Просфорникът цъфти до месец септември, растенията, показани в сайта, цъфтяха обилно на 13 ноември[3].


Местообитание

По влажни, буренисти места[4].


Разпространение в България

Просфорникът е разпространен в повечето части на страната с изключение на флористичните райони: Средна и Западна Стара планина, Витошки район, Долината на р. Марица, Пирин, Рила, Средни и Източни Родопи; от 0 до 700 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Средиземноморието, Азия, Африка. Пренесено от човека в Северна и Южна Америка и Австралия[6].


Значение

Просфорникът е лечебно, влакнодайно и маслодайно растение[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] К. Методиев - собствено наблюдение.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[6] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Abutilon theophrastii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net