БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Просфорник

Abutilon theophrasti

Снимки на Просфорник (Abutilon theophrasti)

Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti Abutilon theophrasti

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Просфорник, Теофрастов просфорник.

За този вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Богородична ръчица, Богородична трева; Божа ръчица; Пристолник; Просвурник; Просфорниче; Типарче1.


Латинско име

Abutilon theophrasti Medicus - чете се "абу́тилон теофра́сти"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Просфорникът е едногодишно тревисто растение, високо до 1,5 m. Цветовете са жълти. Чашката на цветовете се състои от един кръг чашелистчета - при другите видове от семейството, разпространени в България, чашката се състои от два кръга чашелистчета разположени един под друг. Плодовете са съставени от 12-15 плодни дялчета. Дялчетата са с дълга "човка" и съдържащи по 3 семена. Цъфти юни-септември3. Макар че по литературни данни Просфорникът цъфти до месец септември, растенията, показани в сайта, цъфтяха обилно на 13 ноември4.


Местообитание

По влажни, буренисти места5.


Разпространение в България

Просфорникът е разпространен в повечето части на страната с изключение на флористичните райони: Средна и Западна Стара планина, Витошки район, Долината на р. Места, Пирин, Рила, Средни и Източни Родопи; от 0 до 700 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Средиземноморието, Азия, Африка. Пренесено от човека в Северна и Южна Америка и Австралия7.


Значение

Просфорникът е лечебно, влакнодайно и маслодайно растение8.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

1 Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 К. Методиев - собствено наблюдение.

5 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

6 Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

7 Маркова, М. 1979. Пос. източник.

8 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Abutilon theophrasti in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2022 BGflora.net