БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бодливка

Echinaria

Описание и отличителни особености на род Бодливка

Едногодишни тревисти растения. Родът съдържа само един вид, растящ и у нас.


Списък на видовете от род Бодливка, включени в сайта

Главеста бодливка - Echinaria capitataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net