БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Главеста бодливка

Echinaria capitata

Снимки на Главеста бодливка (Echinaria capitata)

Echinaria capitata Echinaria capitata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Главеста бодливка.


Латинско име

Echinaria capitata (L.) Desf. - чете се "ехинариа капитата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Главестата бодливка е едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 5 до 15 cm. Съцветията кълбовидна или широкояйцевидна главица, бодлива при узряване. Класчетата почти приседнали. Долната плевица на върха с 5 шиловидни, извити встрани, осилесто заострени зъбчета, средното по-дълго. Цъфти април - май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Главестата бодливка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Echinaria capitata

Расте от 0 до 500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Средиземноморието[5].Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Echinaria capitata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net