БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ливадина

Poa

Описание и отличителни особености на род Ливадина

Многогодишни или едногодишни тревисти растения с дребни, яйцевидни или елиптични класчета, съдържащи по 2-10 цвята. Плевите са заострени с 1-2 жилки и гръбен ръб; долната плевица без осил, по гръбния ръб и по най-въшните жилки, към основата си, почти винаги покрита с реснички. Семето е продълговато, почти триръбесто и опадва заедно с плевиците. Цветовете на някои от видовете от рода вместо семе развиват вегетативни пъпки1.

Латинското име на рода се произнася "поа".

От латинското име на рода е съставено и латинското име на цялото семейство Житни - Poaceae.

В България естествено разпространените видове, според различните автори, са между 13 и 20.


Списък на видовете от род Ливадина, включени в сайта

Алпийска ливадина - Poa alpina

Горска ливадина - Poa nemoralis

Едногодишна ливадина - Poa annua

Ливадна ливадина - Poa pratensis

Луковична ливадина - Poa bulbosaИзточници на информация

1 Стефанов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България, Наука и изкуство, София


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net