БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ливадна ливадина

Poa pratensis

Снимки на Ливадна ливадина (Poa pratensis)

Poa pratensis Poa pratensis Poa pratensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ливадна ливадина, Ливадна метлица.


Латинско име

Poa pratensis L. - чете се "поа пратензис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Ливадната ливадина е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 90 cm. Най-долните клонки на съцветието (метлицата) са събрани прешленесто по 3-5 заедно. Плевиците с 5 ясно видими жилки. Езичето на най-горния стъблен лист късо и тъпо, не по-дълго от 2,5 mm. Плевиците голи или с редки власинки. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Ливади и тревисти места[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Растението е с добри фуражни качества[4].Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Poa pratensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban