БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Луковична ливадина

Poa bulbosa

Снимки на Луковична ливадина (Poa bulbosa)

Poa bulbosa Poa bulbosa Poa bulbosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Луковична ливадина.


Латинско име

Poa bulbosa L. - чете се "поа булбоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Луковичната ливадина е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 35 cm. Вместо цветове в класчетата най-често се развиват луковички, чрез които растението се размножава. Цъфти април - юни[1].


Местообитание

Сухи тревисти места, ливади и пасища[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 1000 метра надморска височина[3].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Poa bulbosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net