БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пирей

Elymus

Описание и отличителни особености на род Пирей

Многогодишни тревисти растения. Класчетата прикрепени по едно към съцветната ос. Плевите не са закръглени на гърба.

В България естествено разпространени са 8 вида.


Списък на видовете от род Пирей, включени в сайта

Бесарабски пирей - Elymus farctus

Пирей - Elymus repensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net