БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бесарабски пирей

Elymus farctus

Снимки на Бесарабски пирей (Elymus farctus)

Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus Elymus farctus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бесарабски пирей, Дзуков пирей.


Латинско име

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis - чете се "е́лимус фа́рктус"1. Farctus означава "натъпкан"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3. Ключов вид е за природно местообитание 2110 "Зараждащи се подвижни дюни" - предмет на опазване в защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Бесарабският пирей е многогодишно тревисто растение с разклонено пълзящо коренище и с пълги пълзящи издънки. Стъблото изправено или в основата си подвито, до 90 см високо, набраздено, голо, гладко. Листата плоски (до 6 мм широки) или цилиндрично свити (обикновено горните), с гъсти жилки, покрити от горната си страна с къси, многобройни власинки, отдолу голи. Влагалищата голи и гладки. Петурата в основата си без ушички. Оста на съцветието трошлива, напълно гладка. Съцветието до 30 см дълго, изправено, с 5 — 15 класчета, обикновено по-къси, рядко равни или по-дълги от междувъзлията. Класчетата 10 — 30 мм дълги, с 5 — 9 цвята. Плевите линейно ланцетни, слабо нееднакви, тыти, 8 — 22 мм дълги, голи, с 4 — 11 жилки и с бял ципест ръб. Долната плевица продълговато ланцетна, тъпа, гола, по ръба грапава, на върха често с късо шипче. Цъфти юни - август4.


Местообитание

Пясъци край морето5.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие6.


Общо разпространение

Крайбрежието на почти цяла Европа, Северна Африка, Мала Азия7.


Значение

Добро почвоукрепително растение за крайбрежните дюни. Употребява се в народната медицина8.Синоними

Видът се среща в различните източници под следните имена (синоними): Agropyron junceum, Triticum junceum, Elytrigia juncea и др.


Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Китанов, Б. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том I, София.

5 Китанов, Б. 1963. Пос. източник.

6 Китанов, Б. 1963. Пос. източник.

7 Китанов, Б. 1963. Пос. източник.

8 Китанов, Б. 1963. Пос. източник.


Elymus farctus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net