БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Пясъчна лилия

Pancratium

Описание и отличителни особености на род Пясъчна лилия

Многогодишни тревисти растения. В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Пясъчна лилия, включени в сайта

Пясъчна лилия - Pancratium maritimumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner