БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Андрахне

Andrachne

Описание и отличителни особености на род Андрахне

Дребни храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения. Листата са последователни. Цветовете са еднополови, еднодомни, с по 5 двуделни свободни или сраснали жлези. Плодът е суха разпадлива кутийка[1].

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "андрахне".


Списък на видовете от род Андрахне, включени в сайта

Андрахне - Andrachne telephioidesИзточници на информация

[1] Кузманов, Б. 1979. Флора на Народна Република България, том VIІ, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net