БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Андрахне

Andrachne

Описание и отличителни особености на род Андрахне

Дребни храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения. Листата са последователни. Цветовете са еднополови, еднодомни, с по 5 двуделни свободни или сраснали жлези. Плодът е суха разпадлива кутийка [Кузманов, Б. 1979. Флора на Народна Република България, том VIІ, София].

В България естествено разпространен е 1 вид [Кузманов, 1979].

Латинското наименование на рода се произнася "андрахне".

Списък на видовете от род Андрахне, включени в сайта

Андрахне - Andrachne telephioidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net

banner