БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Фумана

Fumana

Описание и отличителни особености на род Фумана

Растенията от род Фумана са дребни полухрасти. Листата предимно последователни (при нашите представители), по-рядко срещуположни; със или без прилистиици. Цветовете единични в пазвите на листата или в малоцветин или многоцветни полусенниковидни съцветия. Чашката от 5 листчета; външните две дребни, след цъфтежа извити назад; вътрешните 3 листчета почти ципести, с изпъкнали жилки. Венчелистчетата 5, по-дълги от вътрешните чашелистчета; златистожълти или оранжеви. Тнчинките многобройни (20—40), многоредни, почти равни със стълбчето; външните четиноподобни, без прашници; вътрешните с прашници. Яйчникът почти тригнезден, с 2—4 обърнати висящи семепъпки във всяка стенична плацента; стълбчето нишковидно, повече или по-малко коленчато извито в основата; близалцето ясно триделно. Кутийката триъгълна, триделна, тригнездна, стените невдървенели. Семената с шев, със силно нагънат зародиш; семенната обвивка при овлажняване ослизяваща се. Насекомноопрашващи се; размножават се със семена [Маркова, 1979]. В България са установени два вида.


Списък на видовете от род Фумана, включени в сайта

Полегнала фумана - Fumana procumbensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net